Οικολογική

Quelques chiffres clés nous montrent l’importance de l’accès à l’eau potable, et c’est dans ce contexte que nous avons décidé d’agir et de fournir des solutions dont la ressource (l’Air pour produire de l’eau) est illimitée :
1/3 de la population mondiale n’a pas accès à une eau potable directement chez elle.
3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν σε περιοχές όπου το νερό είναι σπάνιο για τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο.
50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζουν σε περιοχές με έλλειψη νερού έως το 2025.
361 000 enfants παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από διάρροια που σχετίζεται με μη ασφαλές νερό.

Les solutions AIRDRINK répondent à plusieurs des objectifs de développement durables fixés par les Nations unies d’ici 2030 comme par exemple :
– L’Accès à l’eau potable
– La Durabilité
– La Réduction du plastique à usage Unique

Notre Mission est de fournir un accès à une eau potable de qualité, à faible coût, de manière durable et dans des lieux où il n’y a pas d’accès à l’eau ou à l’énergie.

elΕλληνικά