Από ποια υγρασία λειτουργεί;


Γεια σας DrinkaableAir γεννήτριες μας που έχουν περισσότερα από 10 χρόνια δοκιμών και λειτουργίας απαιτούν τουλάχιστον 30% υγρασία. Ωστόσο, οι ιδανικές συνθήκες αν έχετε σημαντικές καθημερινές ανάγκες είναι πάνω από 50%.

Η βέλτιστη παραγωγή νερού πραγματοποιείται με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία (αύξηση 50%) αλλά αυτή η γεννήτρια δεύτερης γενιάς λειτουργεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

όταν ο καιρός είναι ξηρός (υγρασία μικρότερη από 30%) ή δροσερό (T-20) το σύστημα πηγαίνει για ύπνο, δεν παράγει νερό. Ωστόσο, το νερό που υπάρχει στη δεξαμενή που μπορεί να αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι προστατεύεται από βακτήρια είναι πολύ συχνά επαρκής για την καθημερινή χρήση πολλών ανθρώπων.