WETTELIJKE KENNISGEVING EN PRIVACYBELEID
1 - De site bewerken
Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://airdrink.fr/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:
Eigenaar: Philippe GONIN
Contact: contact@airdrink.fr 04 42 18 22 35
Adres: 14 Chem. de la Passerelle, 13720 La Bouilladisse.
Bedrijfsidentificatie: SARL Philippe GONIN met een aandelenkapitaal van €1000
SIREN: 894313261 - RCS of RM :
Postadres: 14 Chem. de la Passerelle, 13720 La Bouilladisse
https://airdrink.fr/cgv/
Directeur publicatie: Philippe GONIN
Hosting : Gandi - 63-65 Boulevard Masséna, 75013 Parijs - Telefoon : 01.70.37.76.61
Functionaris voor gegevensbescherming : Philippe GONIN
2 - Intellectueel eigendom en namaak.
Philippe GONIN is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, architectuur, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie of aanpassing van het geheel of een deel van deze elementen is strikt verboden.
elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de eigenaar.
van Philippe GONIN. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectueel Eigendom.
artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.
3 - Beperking van aansprakelijkheid.
Philippe GONIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de
de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://airdrink.fr/. Philippe GONIN wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die beschikbaar zijn op https://airdrink.fr/. Philippe GONIN verbindt zich ertoe de site https://airdrink.fr/ zo goed mogelijk te beveiligen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het importeren en installeren van ongewenste gegevens op zijn site zonder zijn medeweten. Interactieve delen (contactruimte of commentaar) zijn beschikbaar voor gebruikers. Philippe GONIN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze zone is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.
In voorkomend geval behoudt Philippe GONIN zich het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).
4 - CNIL en beheer van persoonsgegevens.
Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 hebben gebruikers van de website https://airdrink.fr/ recht op toegang, wijziging en verwijdering van alle verzamelde gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u een bericht sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming: Philippe GONIN.
5 - Hyperlinks en cookies

De site https://airdrink.fr/ bevat hyperlinks naar andere sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere sites naar https://airdrink.fr/ zijn gemaakt. Het surfen op de website https://airdrink.fr/ kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een "cookie" is een klein bestand dat informatie over het surfen van een gebruiker op een site registreert. De op deze manier verkregen gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bezoekersaantallen te meten. U kunt cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Er worden geen cookies geplaatst zonder uw toestemming. Cookies worden maximaal 12 maanden bewaard.

6 - Toepasselijk recht en jurisdictie.
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://airdrink.fr/ is onderworpen aan het Franse recht. Naar
Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, hebben de rechtbanken exclusieve jurisdictie.
in Aix-en-Provence.
nl_NLNederlands